Търси имот

Продажби Наеми
 
 
Площ от до м2
 
Цена от до
 
Design by www.vibs.bg 2010

    Застраховки
bulgarian flag british flag russian flag

* Автомобилно застраховане

- Гражданска отговорност - Застраховка Гражданска отговорност се сключва със застраховател за да се покрият щети на трети лица, ако водачът е виновен за създадено произшествие и са нанесени вреди.

- Автокаско - Застраховката Автокаско е застрахователен продукт предпазващ собственик на автомобил от финансови загуби, ако се случи нещо непредвидено и нежелано с автомобила. Включват се покрития при грабеж, палеж, разбиване на автомобила, природни бедствия, кражба, пътно-транспортни произшествия, внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение и други.

- Зелена карта - Застраховка Зелена карта е застрахователен продукт, който покрива щети на трети лица извън територията на Република България.

* Автомобилно застраховане

- Застраховка злополука обезпечава лицата в автомобила при възникнало застрахователно събитие и причинени вреди на пътниците на автомобила.

* Имуществено застраховане

- Жилищни сгради и домашно имущество - Осигурява защита на движимо и недвижимо имущество от определен набор рискове, при настъпване на които могат да се претърпят материални щети.

- Пожар и природни бедствия - застраховката покрива щети и загуби вследствие пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му, природни бедствия, тръбопроводна вода, удар от превозно средство или животно.

- Кражба чрез взлом - застраховката включва загуба на имущество вследствие кражба чрез взлом съгласно Наказателния кодекс

* Карго застраховане

- осигурява застрахователно покритие на всички товари при внос, износ или реекспорт, и свързаните с тях материални интереси по време на превоз, срещу загуба, повреда и разходи.

* Медицинско застраховане

- осигуряват необходимите финансови средства и информация за получаване на навременна и специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

* Финансово застраховане

- Застраховка на гаранции, Застраховка на кредити, Застраховка на финансови загуби


Престиж Пропъртис прави застраховки към: